Πρόσβαση στην περιοχή

Για να προσεγγίσουμε το χωριό της Αφήσσου, ακολουθούμε το δρόμο Βόλου-Αγριάς κι έπειτα συνεχίζουμε χωρίς να στρίψουμε πουθενά, στην οδό Νεοχωρίου-Αφήσσου.

Ακολουθούμε τις ταμπέλες προς Άφησσο και η μοναδική φορά που θα χρειαστεί να στρίψουμε, είναι σε μια δεξιά παράκαμψη με ταμπέλα προς Άφησσο σε περίπου 3 χιλιόμετρα από την κεντρική διασταύρωση του δρόμου μας με την επαρχιακή οδό Νεοχωρίου – Αφήσσου – Βόλου, η οποία σε 1 περίπου χιλιόμετρο οδηγεί στην Άφησσο.